logo-ec.png

          #EUCYS

 

           

 

Věda jede!

Přijďte se bavit!

 
Největší science show přijíždí do Prahy. Navštivte EUCYS - největší evropskou soutěž pro mladé vědce.
 

21. – 23. 09. 2013
Výstaviště Praha-Holešovice

 
Vstup: zdarma
 
Otevírají se brány největšího vědeckého muzea v Praze. Se svými vědeckými show a zajímavými exponáty se představí nejen zajímavé instituce z celé České republiky, ale i Evropy. Přijďte se bavit! Zažijte s námi nezapomenutelné zážitky! Navštivte EUCYS!
 

Návštěvní hodiny Zóny pro veřejnost:
Sobota 21. září 2013 od 10:00 do 18:00 h.
Neděle 22. září 2013 od 09:00 do 18:00 h.
Pondělí 23. září 2013 od 09:00 do 17:30 h.

 

 

Návštěvní hodiny Zóny soutěžních projektů:
Sobota 21. září 2013 od 13:30 do 16:30 h.
Neděle 22. září 2013 od 09:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 h.
Pondělí 23. září 2013 od 09:00 do 12:00 a od 14:30 do 17:30 h.

 

Další informace najdete v sekci Access.

 

 
Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy
Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy je součástí Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Díky právě realizovanému projektu Vesmírná brána se změní v moderní centrum komunikace vědy. Kromě sálu planetária, který bude vybaven moderní projekční technologií digitálního i optomechanického planetária bude k dispozici návštěvníkům Galerie interaktivních pokusů s celou řadou experimentů demonstrujících přírodní zákony a představující různé vědní obory astronomií a fyzikou počínaje přes geologii, seizmologii, po problematiku životního prostředí a geoinformatiku. Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy přiváží na EUCYS unikátní mobilní planetárium, kde návštěvníkům nabídneme živě komentované lety vesmírem, pohádky pro děti i naučné pořady pro mládež a dospělé. Objevte s námi vesmír!
Planetarium.jpg Planetarium1.jpg Planetarium2.jpg
 
 
iQpark
iQpark v Liberci umožňuje návštěvníkům pohled do světa vědy a techniky prostřednictvím stovek interaktivních exponátů, zaměřených na přírodní vědy, fyziku, matematiku a chemii, pravidelných tematických vědeckých show i laboratorních experimentů. Především školám nabízíme řadu přednášek a workshopů v angličtině na témata jako např. smysly, síla a pohyb, vzduch, voda, výroba nanovláken nebo lidské tělo. Výběr toho nejlepšího z iQparku najdete na EUCYS. Vstupte s námi do nanosvěta!
IQPark.JPG IQPark1.JPG IQPark2.JPG
 
 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Přírodovědci.cz
S námi zahoříte pro vědu! Objevte tajemství molekulární kuchyně - je to kulinářská věda, která si propůjčuje poznatky a zařízení z chemické laboratoře. Pomazlete se s našimi zvířecími miláčky, kteří pochází z různých koutů jihovýchodní Asie. Seznamte se s poklady naší Země prostřednictvím expozice minerálů a fosilií. Dejte život pod mikroskop! Věřte nám, jsme Přírodovědci.cz z Přírodovědecké fakulty UK!
Prirodovedci.jpg Prirodovedci1.jpg Prirodovedci2.jpg
 
 
RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zkoumáme znečištění životního prostředí a jeho součástí, tj. vzduchu, vody, půdy, potravin a živých organismů toxickými chemickými látkami. Poté studujeme biologické účinky těchto látek, a zjišťujeme tak potenciální rizika pro člověka a ekosystém spojená s vystavením toxickým chemickým látkám. V našem stánku se můžete na chvíli stát vědcem ekotoxikologem či analytickým chemikem životního prostředí. Budete řešit jednoduché úkoly, jako je rozeznání kontaminované vody od čisté, hádat znečištění vnitřního prostředí či vyplňovat zábavný vědecký kvíz. Přijďte a pobavte se s námi!
RECETOX_chemicka-uloha-kurz-pro_SS.JPG RECETOX_kultiace-ras-s-sinic.jpg RECETOX_zaba-drapatka.jpg
 
 
Techmania Science Center: věda hrou!
Plzeňská Techmania každého přesvědčí, že o vědě je možné nejen bádat, ale také si s ní lze hrát. Science center, založené na interaktivním přístupu, přináší zábavu a poučení nejen školním skupinám, ale i rodinám a široké veřejnosti. V Techmanii se můžete setkat s vědecko-technickými show, interaktivními expozicemi věnovanými technice či přírodovědě, workshopy, semináři či přednáškami. Od 4. 11. 2013 zprovozníme první 3D planetárium v České republice, supermoderní instituci umožňující trojrozměrné projekce na kulovou plochu. V březnu 2014 pak bude návštěvníkům otevřen zrekonstruovaný areál s řadou nových expozic, dílen a kluboven. Chcete vědět více? Udělejte si výlet do Plzně nebo navštivte stánek Techmanie na EUCYS!
Techmania.JPG Techmania1.JPG Techmania2.JPG
 
 
KiiCS – Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science
Náplní mezinárodního tříletého projektu KiiCS je spolupráce mezi kreativním sektorem a vědou. Cílem projektu je přinést důkazy o tom, že tato spolupráce podporuje inovace a vytvořit podmínky pro setkávání a prolínání těchto sektorů. KiiCS chce přiblížit vědu společnosti, zejména mladým lidem tím, že podpoří tvůrčí charakter vědy a ukáže její praktické využití v každodenním životě.
 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vítejte ve světě moderní chemie! Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spojuje tradici s nejmodernějšími nano- a biotechnologiemi a dalšími progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu. Spolu s vynikajícím mezinárodním renomé a špičkovým přístrojovým vybavením otevírá každému studentovi možnosti zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru, umožňuje zahraniční stáže a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí.
VSCHT.JPG VSCHT1.jpg VSCHT2.JPG
 
České Vysoké Učení Technické v Praze a Lego Mindstorms
Katedra řídicí techniky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze si pro EUCYS připravila ukázku LEGO robotů, které sestavili naši studenti. Mimo jiné se u nás v expozici můžete podívat na robota, který dokáže skládat Rubikovu kostku, či dokáže balancovat na míčku, nebo si udržet rovnováhu na dvou kolech stejně jako Segway. Zároveň se můžete dozvědět něco více o nadcházející Robosoutěži 2013, kde můžete jako studenti středních škol prokázat své vědecké přemýšlení. Samotná fakulta elektrotechnická nabízí mnoho zajímavých a perspektivních studijních programů – například Kybernetika a robotika, Otevřená informatika, Elektrotechnika, energetika a management, či Komunikace, multimédia a elektronika aj.
CVUT.jpg CVUT1.jpg CVUT2.jpg
 
INTEL
Společnost Intel je největším světovým výrobcem polovodičových obvodů a dalších technologických zařízení. Iniciativy Intel působí ale nejen v oblasti vývoje nejnovějších technologií pro každodenní život, práci, komunikaci a hry. My v Intelu věříme, že kvalita vzdělání a přístup k moderním technologiím je cestou k úspěchu a ekonomické prosperitě společnosti. Intel a jeho nadace investují více než 100 milionů dolarů ročně do vzdělávacích programů po celém světě. Organizujeme širokou škálu aktivit od školení pro pedagogy až pořádání vědeckých soutěží pro studenty. Naší hlavní iniciativou je program nazvaný Intel Global Challenge, národní soutěž pro mladé americké badatele. V rámci mezinárodního programu Society for Science and the Public organizujeme největší mezinárodní soutěž pro mladé vědce - Intel ISEF (International Science and Engineering Fair).
 
EIROforum
EIROforum představuje partnerství osmi největších mezivládních vědeckých infrastruktur a laboratoří: CERN, EFDA-JET, EMBL, ESA, ESO, ESRF, European XFEL and ILL. Posláním EIROforum je sdružovat zdroje, zařízení a odborné znalosti svých členských organizací tak, aby docházelo k systematické podpoře evropské vědy a výzkumu. EIROforum se soustředí na klíčové otázky zabývající se původem lidského druhu, života na Zemi a jeho evoluce.
 
EIROForum1s.jpg   EIROForums.jpg  
Science: it’s a girl thing!
Science: it’s a girl thing! je kampaň Evropské komise, která podporuje dívky ve studiu přírodních a technických věd. Zastavte se na našem stánku a vyzkoušejte si kvíz, objevte svého “vnitřního vědce.” Podívejte se na naše webové stránky nebo náš Facebook. Nenechte si ujít výstavu nejlepších a nejzajímavějších fotografií ze soutěže ‘What does science mean to you’.
ScienceGirlThing.jpg ScienceGirlThing1.jpg ScienceGirlThing2.jpg
 
 
PRACE (Partnerství pro superpočítání v Evropě)
PRACE vám představí, jak superpočítače posouvají kupředu výzkum a vývoj v mnoha oblastech vědy a tím ovlivňují náš každodenní život. Návštěvníci stánku se mohou na chvíli stát astrofyziky při hraní počítačové hry z naší kampaně „Představ si nemožné,“ nahlédnout do nitra mini paralelního počítače, pohrát si s proteiny za použití molekulové dynamiky, ale také stvořit vlastního dinosaura a pozorovat jak běží! Partnerství pro superpočítání v Evropě (PRACE) je mezinárodní nezisková asociace, která sídlí v Bruselu. PRACE infrastruktura poskytuje superpočítačové služby světové úrovně vědcům a výzkumníkům z evropského akademického prostředí a průmyslu.
PRACE.jpg

 

 

Akademie věd ČR
Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Pracoviště Akademie věd se však podílejí také na vzdělávání, a to především výchovou mladých badatelů, ale i pedagogickou a popularizační aktivitou svých pracovníků. Akademie též rozvíjí spolupráci s aplikovaným výzkumem a průmyslem. Řada společných mezinárodních projektů i výměny pracovníků se zahraničními partnerskými institucemi upevňují zapojení české vědy do mezinárodního kontextu. Na stánku najdete výběr nejzajímavějších projektů, které nyní Akademie věd ČR realizuje, např. vzdělávací projekt pro studenty a pedagogy Otevřená věda, projekt EURAXESS, který řeší mobilitu zahraničních vědeckých pracovníků a mnoho dalších zajímavých projektů a iniciativ, které řeší jednotlivé ústavy Akademie věd ČR.
 
acc.png    
 
Evropská komise
Na stánku Generálního ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise najdete informace o nové strategii Evropské komise v oblasti komunikace výsledků výzkumu a vývoje (Responsible Research and Innovation). Tato strategie je založena na principech zapojení společnosti do procesů výzkumu a rozvoje inovací, na genderové rovnosti, na nových metodách vzdělávání v oblasti přírodních věd, které mají za cíl zvýšit zájem mladých lidí o vědu a výzkum, na principu svobodného přístupu k vědeckým výsledkům a na dodržování legislativy. Přijďte nás navštívit a dozvědět se víc!
 
ec-logo.jpg    

Main media partner

cesky-rozhlas.jpg   ceska-televize.jpg